Wycieczka szkolna dla klas 4-6 „Surwiwal”


MIEJSCE:

Tereny leśne- do ustalenia

TRANSPORT:

Do 27 osób BUS

Powyżej 27 osób AUTOKAR

NOCLEGI I WYŻYWIENIE:

1 nocleg

Obiad, kolacja przy ognisku, śniadanie

UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW:

TU WARTA

 

ORIENTACYJNA CENA WYCIECZKI ZA OSOBĘ:

ok. 195zł/osoba- powyżej 25 osób

ok. 220zł/osoba- poniżej 25 osób

 

TERMIN:

Do uzgodnienia- UWAGA! – rekomenduje się jak najwcześniejsze ustalenie terminu wycieczki ze względu na konieczność rezerwacji noclegów i transportu.

 

CHARAKTER WYCIECZKI I CEL EDUKACYJNY:

nabycie wiedzy i umiejętności bytowania w środowisku naturalnym oraz zasady zachowania bezpieczeństwa.

nauka i zdobywanie doświadczenia przez zabawę i gry terenowe, UWAGA: poziom i intensywność zajęć dostosowane są do wieku, liczebności i możliwości grupy

 

PLAN WYCIECZKI:

 

DZIEŃ I

  • Przyjazd
  • Zapoznanie się z miejscem i programem
  • Obiad
  • Zajęcia w terenie (zajęcia w terenie w zakresie przekazania wiedzy i umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy w nieoczekiwanych sytuacjach, nawigacji w terenie, technik wykorzystania liny i sznurka, rozpalania ogniska itp)
  • Kolacja przy ognisku (rozpalonym przez uczestników w ramach zajęć dydaktycznych)

DZIEŃ II

  • Śniadanie
  • Gra plenerowa z wykorzystaniem umiejętności nabytych dnia poprzedniego
  • Powrót