Kurs Pierwszej Pomocy dla Rad Pedagogicznych


Rady Pedagogiczne Szkół Podstawowych i Średnich

Zaznajomienie z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach codziennych oraz przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • aspektów prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy
 • organizacji postępowania i współpracy podczas zdarzenia bezpośrednio zagrażającego życiu
 • organizacji postępowania i współpracy w zdarzeniu urazowym
 • zasad wzywania pomocy medycznej

Nabycie umiejętności z zakresu:

 • Zachowania na miejscu zdarzenia i organizacji terenu
 • Postępowania w przypadku zatrzymania krążenia (dorosły, dziecko)
 • Postępowanie w przypadku urazów mechanicznych różnych części ciała
 • Postepowania w przypadku zagrożenia życia w wyniku schorzeń (padaczka, astma, cukrzyca, zawał)
 • Zapoznanie z podstawowymi narzędziami stosowanymi podczas zdarzeń (zawartość apteczki, inne przedmioty codziennego użytku, mogące pomóc podczas zdarzenia)
 • Ćwiczenia z fantomami (dorosły, dziecko)
 • Ćwiczenia doskonalące nabytą wiedzę i umiejętności na tzw. „żywym organizmie”
 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • bezpieczeństwo,
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • badanie funkcji życiowych,
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • badanie przedmiotowe,
 • urazy (głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica, kończyny, kręgosłup),
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
 • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,
 • zadławienia,
 • zatrucia,
 • oparzenia, odmrożenia,
 • atak duszności, astmy oskrzelowej,
 • atak padaczki,
 • ciało obce,
 • ukąszenia, użądlenia,
 • nagłe zachorowania.

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

6- (1 godzina=45min) + przerwy

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie

Dodaj komentarz