Recertyfikacja – 16h


Pracownicy PSP, OSP, POLICJI, WOPR, którzy ukończyli kurs KPP (66h) i po upływie 3 lat starają się o recertyfikację

Utrwalenie wiedzy i umiejętności dla efektywnego postępowania w czasie akcji ratowniczych (pierwsza pomoc i dalsze czynności do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom ratownictwa medycznego)

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy,
 • analizy pojęć występujących w ratownictwie,
 • organizacji postępowania i współpracy podczas zaistnienia zdarzenia,
 • użytkowania sprzętu medycznego,
 • efektywnych zasad wzywania pomocy.

Utrwalenie (nabycie) umiejętności z zakresu:

·         Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

·         Ocena sytuacji i decyzja o podjęciu odpowiednich działań ratowniczych

·         Właściwe ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

·         Resuscytacja bezprzyrządowa i przyrządowa (niemowlę, dziecko, dorosły)

·         Obsługa defibrylatora- półautomatyczna i automatyczna

·         Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

·         Unieruchamianie złamań i zwichnięć

·         Urazy termiczne, chemiczne, elektryczne i zagrożenia środowiskowe

·         Czynności podejmowane w sytuacjach nagłych (drgawki, udar, zatrucia, podtopienie)

·         Ewakuowanie osób z miejsca zdarzenia

 • Symulacje sytuacji wymagających interwencji
 • Ćwiczenia z fantomami (niemowlę, dziecko, dorosły)
 • Ćwiczenia doskonalące zdobytą wiedzę na „żywym organizmie”
 • Ratownictwo medyczne- podstawy prawne
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych przy pomocy sprzętu ratowniczego oraz przedmiotów codziennego użytku

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

250 zł (do ustalenia wg warunków)

eumedlogo

 

EDUKACJA I USŁUGI MEDYCZNE

Ul. Wiązowa 19

62-040 Puszczykowo

NIP: 779-135-54-23

Prowadzący: wykwalifikowani Instruktorzy Medyczni, Instruktorzy Państwowej Straży Pożarnej

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie