Kurs SURVIVAL – podstawowy


Osoby powyżej 18 roku życia

Nabycie wiedzy i umiejętności bytowania w środowisku naturalnym oraz zasady zachowania bezpieczeństwa.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • Co to jest survival
 • Przepisy prawne przebywania na terenach chronionych
 • Wpływ czynników przyrody na organizm ludzki
 • Psychologia przetrwania
 • Zapoznanie się ze sprzętem i wyposażeniem
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Zasady zabezpieczenia miejsca zdarzenia i ewakuacji

Nabycie umiejętności z zakresu:

 • Nawigacja w terenie
 • Techniki Rozpalania ognia
 • Zdobywanie i filtracja wody
 • Budowa schronienia przy pomocy dóbr natury
 • Wykorzystanie liny- rodzaje węzłów
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Lokalizacja w terenie
 • Podstawowe sprzęty (lina, nóż, kompas, GPS itp.)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna- ćwiczenia
 • Wprowadzenie teoretyczne- wykład dotyczący survivalu i psychologii przetrwania
 • Rozpalanie ognia i ogniska
 • Pozyskiwanie i oczyszczanie wodyĆwiczenia topograficzne na orientację w
 • erenie
 • Techniki wykorzystywania liny i sznurka
 • Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w warunkach survivalowych
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Badanie wstępne
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Postępowanie w stanach nagłych (drgawki, cukrzyca, zatrucia, udar, wychłodzenie, przegrzanie)
 • Postępowanie przy urazach mechanicznych (złamanie, zwichnięcie, krwotok, obrażenia części ciała, rany kąsane i szarpane)
 • Sygnalizacja alarmowa

Okolice Poznania lub ustalona lokalizacja w Wielkopolsce

Ok. 10 osób (grupy zorganizowane)

250 zł netto / osoba

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie