Kurs rozszerzony pierwszej pomocy – 16h


Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy- kurs rozszerzony.

Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Podstawowe pojęcia w ratownictwie
 • Powody najczęstrzych wypadków i sposoby ich unikania
 • Zasady bezpieczeństwa
 • Prezentacja sprzętu do udzielania pierwszej pomocy
 • Użycie AED (automatyczny defibrylator)
 • Postępowanie przy zatrzymaniu krążenia (dorosły, dziecko, niemowlę)
 • Postępowanie przy poszkodowaniu urazowym
 • Organizacja pracy zespołowej na miejscu wypadku
 • Ewakuacja i wezwanie pomocy medycznej

Nabycie umiejętności z zakresu:

 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego (wywiad, oddech, krążenie)
 • Pozycja bezpieczna poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Użycie AED- automatycznego defibliratora
 • Stany nagłe – cukrzyca, zawał, padaczka, wstrząs, zadławienie)
 • Opatrywanie ran
 • Wykład
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi i sprzętu ratowniczego (apteczka, fantomy, defibrylator)
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • Badanie funkcji życiowych poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Postępowanie w przypadkach nagłych- cukrzyca, padaczka, zawał, drgawki, zatrucia
 • Opatrywanie ran
 • Urazy- oparzenia, porażenia prądem, obrażenia części ciała

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

150 zł netto / osoba

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie