Kurs podstawowy pierwszej pomocy dla WOPR – 66h


Pracownicy WOPR

Przygotowanie do efektywnego postępowania w czasie akcji ratowniczych (pierwsza pomoc i dalsze czynności do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom ratownictwa medycznego)

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • Podstawy prawne ratownictwa
 • Specyfikacja zdarzeń (indywidualne, masowe) i logistyka w postępowaniu
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Rodzaje urazów i metody postępowania
 • Zasady stosowania tlenoterapii
 • Sprzęt ratowniczy- zasady działania
 • Zasady ewakuacji
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Nabycie umiejętności z zakresu:

 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena sytuacji i decyzja o podjęciu odpowiednich działań ratowniczych
 • Właściwe ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • Resuscytacja bezprzyrządowa i przyrządowa (niemowlę, dziecko, dorosły)
 • Obsługa defibrylatora- półautomatyczna i automatyczna
 • Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
 • Unieruchamianie złamań i zwichnięć
 • Urazy termiczne, chemiczne, elektryczne i zagrożenia środowiskowe
 • Czynności podejmowane w sytuacjach nagłych (drgawki, udar, zatrucia, podtopienie)
 • Ewakuowanie osób z miejsca zdarzenia
 • Symulacje sytuacji wymagających interwencji
 • Ćwiczenia z fantomami (niemowlę, dziecko, dorosły)
 • Ćwiczenia doskonalące zdobytą wiedzę na „żywym organizmie”
 • Ratownictwo medyczne- podstawy prawne
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych przy pomocy sprzętu ratowniczego oraz przedmiotów codziennego użytku
 • Zagadnienia z zakresu etyki ratownictwa

Do uzgodnienia

650 zł

eumedlogo

EDUKACJIA I USŁUGI MEDYCZNE

Ul. Wiązowa 19

62-040 Puszczykowo

NIP: 779-135-54-23

Prowadzący: wykwalifikowani Instruktorzy Medyczni, Instruktorzy Państwowej Straży Pożarnej

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie