Kurs podstawowy pierwszej pomocy dla PSP i OSP – 66h


Pracownicy PSP i OSP

Przygotowanie do efektywnego postępowania w czasie akcji ratowniczych (pierwsza pomoc i dalsze czynności do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom ratownictwa medycznego)

Zdobycie wiedzy z zakresu:

  • Podstawy prawne ratownictwa
  • Specyfikacja zdarzeń (indywidualne, masowe) i logistyka w postępowaniu
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • Rodzaje urazów i metody postępowania
  • Zasady stosowania tlenoterapii
  • Sprzęt ratowniczy- zasady działania
  • Zasady ewakuacji
  • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Nabycie umiejętności z zakresu:

  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • Ocena sytuacji i decyzja o podjęciu odpowiednich działań ratowniczych
  • Właściwe ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
  • Resuscytacja bezprzyrządowa i przyrządowa (niemowlę, dziecko, dorosły)
  • Obsługa defibrylatora- półautomatyczna i automatyczna
  • Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
  • Unieruchamianie złamań i zwichnięć
  • Urazy termiczne, chemiczne, elektryczne i zagrożenia środowiskowe
  • Czynności podejmowane w sytuacjach nagłych (drgawki, udar, zatrucia, podtopienie)
  • Ewakuowanie osób z miejsca zdarzenia
  • Symulacje sytuacji wymagających interwencji
  • Ćwiczenia z fantomami (niemowlę, dziecko, dorosły)
  • Ćwiczenia doskonalące zdobytą wiedzę na „żywym organizmie”
  • Ratownictwo medyczne- podstawy prawne
  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • Ocena stanu poszkodowanego
  • Udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych przy pomocy sprzętu ratowniczego oraz przedmiotów codziennego użytku
  • Zagadnienia z zakresu etyki ratownictwa

Do uzgodnienia

500 – 650 zł (do ustalenia wg warunków)

eumedlogo

EDUKACJIA I USŁUGI MEDYCZNE

Ul. Wiązowa 19

62-040 Puszczykowo

NIP: 779-135-54-23

Prowadzący: wykwalifikowani Instruktorzy Medyczni, Instruktorzy Państwowej Straży Pożarnej

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie