Kurs podstawowy pierwszej pomocy dla kierowców – 4h – dla osób ubiegających się o prawo jazdy


Kursanci szkół nauki jazdy

Zaznajomienie z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach codziennych oraz przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

• aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy,
• analizy pojęć występujących w ratownictwie,
• organizacji postępowania i współpracy podczas zaistnienia zdarzenia,
• użytkowania sprzętu medycznego,
• efektywnych zasad wzywania pomocy.

Nabycie umiejętności z zakresu:

• zachowania na miejscu zdarzenia i organizacji pola działania,
• postępowania w przypadku zatrzymania krążenia ( dziecko, niemowlę, dorosły),
• postępowanie w przypadku urazów części ciała dzieci i niemowląt,
• postępowania w przypadku zagrożenia życia w wyniku schorzeń.

• Ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi stosowanych podczas zdarzeń (zawartość apteczki, inne przedmioty codziennego użytku, mogące pomóc podczas zdarzenia),
• ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów (dorosły, dziecko, niemowlę),
• nauka ewakuacji z rozbitego pojazdu
• wykład,
• dyskusja.

• Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
• bezpieczeństwo, bezpieczeństwo podczas działania przy wypadku komunikacyjnym,
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
• badanie funkcji życiowych,
• udrażnianie dróg oddechowych,
• ewakuacja poszkodowanych z auta,
• badanie przedmiotowe,
• urazy (głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica, kończyny, kręgosłup),
• resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
• użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
• zadławienia,
• zatrucia,
• oparzenia, odmrożenia,
• atak duszności, astmy oskrzelowej,
• atak padaczki,
• ciało obce,
• ukąszenia, użądlenia,
• nagłe zachorowania.

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

4- (1 godzina=45min) + przerwy

250 zł netto / grupa

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie