Kurs podstawowy pierwszej pomocy – 8h


Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Podstawowe pojęcia w ratownictwie
  Zasady bezpieczeństwa
 • Prezentacja sprzętu do udzielania pierwszej pomocy
 • Postępowanie przy zatrzymaniu krążenia (dorosły, dziecko, niemowlę)
 • Postępowanie przy poszkodowaniu urazowym
 • Ewakuacja i wezwanie pomocy medycznej

Nabycie umiejętności z zakresu:

 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego (wywiad, oddech, krążenie)
 • Pozycja bezpieczna poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Opatrywanie ran
 • Wykład
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi i sprzętu ratowniczego (apteczka, fantomy)
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • Badanie funkcji życiowych poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Opatrywanie ran
 • Urazy- oparzenia, porażenia prądem, obrażenia części ciała

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

80 zł netto / osoba

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie