Kurs pierwszej pomocy dla przyszłych rodziców – 4h


Rodzice oczekujący na pojawienie się dziecka, osoby już posiadające dzieci.

Zaznajomienie z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach codziennych oraz przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

  • aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy,
  • analizy pojęć występujących w ratownictwie,
  • organizacji postępowania i współpracy podczas zaistnienia zdarzenia,
  • użytkowania sprzętu medycznego,
  • efektywnych zasad wzywania pomocy

Nabycie umiejętności z zakresu:

  • zachowania na miejscu zdarzenia i organizacji pola działania,
  • postępowania w przypadku zatrzymania krążenia ( dziecko, niemowlę, dorosły),
  • postępowanie w przypadku urazów części ciała dzieci i niemowląt,
  • postępowania w przypadku zagrożenia życia w wyniku schorzeń.

• ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi stosowanych podczas zdarzeń (zawartość apteczki, inne przedmioty codziennego użytku, mogące pomóc podczas zdarzenia),
• ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów (dorosły, dziecko, niemowlę),
• wykład,
• dyskusja.

• aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
• bezpieczeństwo,
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
• badanie funkcji życiowych,
• udrażnianie dróg oddechowych,
• badanie przedmiotowe,
• urazy (głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica, kończyny, kręgosłup),
• resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
• użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
• zadławienia,
• zatrucia,
• oparzenia, odmrożenia,
• atak duszności, astmy oskrzelowej,
• atak padaczki,
• ciało obce,
• ukąszenia, użądlenia,
• odczyny poszczepienne.

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

4- (1 godzina=45min) + przerwy

60 zł / osoba

100 zł x 2 osoby

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie