Kurs Pierwszej Pomocy dla Nauczycieli


Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, inni pracownicy Placówek Oświatowych

Zaznajomienie z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach codziennych oraz przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • aspektów prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy
 • aparatu pojęciowego funkcjonującego w ratownictwie
 • organizacji postępowania i współpracy podczas zdarzenia bezpośrednio zagrażającego życiu
 • organizacji postępowania i współpracy w zdarzeniu związanym ze schorzeniami
 • organizacji postępowania i współpracy w zdarzeniu urazowym
 • asortymentu i sprzętu medycznego
 • zasad wzywania pomocy medycznej

 

 • efektywnych zasad wzywania pomocy.

Nabycie umiejętności z zakresu:

 • Zachowania na miejscu zdarzenia i organizacji terenu
 • Postępowania w przypadku zatrzymania krążenia (dorosły, dziecko, niemowlę)
 • Postępowanie w przypadku urazów mechanicznych różnych części ciała
 • Postepowania w przypadku zagrożenia życia w wyniku schorzeń (padaczka, astma, cukrzyca, zawał)
 • ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi stosowanych podczas zdarzeń (zawartość apteczki, inne przedmioty codziennego użytku, mogące pomóc podczas zdarzenia),
 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów (dorosły, dziecko, niemowlę),
 • wykład,
 • dyskusja.
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Wypadki w pracy- postępowanie
 • Wypadki komunikacyjne – postępowanie
 • Miejsce zdarzenia- zabezpieczenie i postepowanie
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Urazy (głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica, kończyny, kręgosłup)
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 • Zadławienia
 • Zatrucia
 • Oparzenia
 • Atak astmy oskrzelowej
 • Atak padaczki

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

6- (1 godzina=45min) + przerwy

90 zł netto / osoba

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie