Kurs pierwszej pomocy dla jeźdźca i konia


Właściciele stadnin, instruktorzy jazdy konnej, osoby uprawiające jazdę konną.

Zaznajomienie z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia w wyniku wypadku podczas jazdy konnej i przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Wyposażenie apteczki
 • Zasady i organizacja postępowania i współpracy podczas zaistnienia zdarzenia
 • Użytkowanie sprzętu medycznego
 • Zasady wzywania pomocy
 • Podstawy fizjonomii konia

Nabycie umiejętności z zakresu:

 • Zachowanie na miejscu zdarzenia i organizacja pola działania
 • Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia (dorosły, dziecko)
 • Postępowania w przypadku urazów części ciała u jeźdźca
 • Postępowania w przypadku urazów części ciała u konia
 • ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi stosowanych podczas zdarzeń (zawartość apteczki, inne przedmioty codziennego użytku, mogące pomóc podczas zdarzenia),
 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów (dorosły, dziecko),
 • wykład,
 • dyskusja.
 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • bezpieczeństwo,
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,badanie funkcji życiowych u jeźdźca i u konia
 • udrażnianie dróg oddechowych u jeźdźca
 • badanie przedmiotowe jeźdźca i konia
 • rodzaje urazów ciała u jeźdźca i u konia
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa jeźdźca
 • opatrywanie różnego rodzaju ran u jeźdźca i u konia
 • mierzenie temperatury ciała i tętna konia
 • obserwacja i zachowanie człowieka wobec chorego lub rannego konia

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

8- (1 godzina=45min) + przerwy

Do uzgodnienia (w zależności od specyfiki grupy beneficjentów szkolenia)

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie