Kurs pierwszej pomocy dla dzieci


Dzieci w wieku przedszkolnym

Zaznajomienie z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach codziennych oraz przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

• użytkowania sprzętu medycznego,
• efektywnych zasad wzywania pomocy.

Nabycie umiejętności z zakresu:

  • zachowania na miejscu zdarzenia,
  • postępowania w przypadku zatrzymania krążenia,
  • postępowanie w przypadku urazów części ciała,
  • postępowania w przypadku zagrożenia życia w wyniku schorzeń.

• Ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi stosowanych podczas zdarzeń (zawartość apteczki, inne przedmioty codziennego użytku, mogące pomóc podczas zdarzenia),
• pogadanka,
• ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem maskotek,
• zwiedzanie ambulansu.

• Bezpieczeństwo,
• rozpoznawanie stanu zagrożenia,
• wezwanie pomocy,
• zabezpieczanie obrażeń ciała.

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

1- (1 godzina=45min) + 1 h zwiedzanie ambulansu

300 zł netto / całość

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie