Kurs pediatryczny – 6h


Rodzice, nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy, wszystkie osoby zajmujące się pracą z dziećmi.

Zaznajomienie z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach codziennych oraz przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy,
 • analizy pojęć występujących w ratownictwie,
 • organizacji postępowania i współpracy podczas zaistnienia zdarzenia,
 • użytkowania sprzętu medycznego,
 • efektywnych zasad wzywania pomocy.

Nabycie umiejętności z zakresu:

 • zachowania na miejscu zdarzenia i organizacji pola działania,
 • postępowania w przypadku zatrzymania krążenia ( dziecko, niemowlę, dorosły),
 • postępowanie w przypadku urazów części ciała dzieci i niemowląt,
 • postępowania w przypadku zagrożenia życia w wyniku schorzeń.
 • ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi stosowanych podczas zdarzeń (zawartość apteczki, inne przedmioty codziennego użytku, mogące pomóc podczas zdarzenia),
 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów (dorosły, dziecko, niemowlę),
 • wykład,
 • dyskusja.
 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • bezpieczeństwo,
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • badanie funkcji życiowych,
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • badanie przedmiotowe,
 • urazy (głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica, kończyny, kręgosłup),
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
 • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
 • zadławienia,
 • zatrucia,
 • oparzenia, odmrożenia,
 • atak duszności, astmy oskrzelowej,
 • atak padaczki,
 • ciało obce,
 • ukąszenia, użądlenia,
 • zagrożenia związane z funkcjonowaniem w obrębie placówki oświatowej.

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

6- (1 godzina=45min) + przerwy

80 zł/ osoba

Przy szkoleniach dla placówek oświatowych cennik uzgadniany jest indywidualnie

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie