Kurs BHP


Pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy na różnych stanowiskach

Zdobycie wiedzy  w zakresie obowiązujących przepisów  BHP, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

• Przepisów prawnych w zakresie BHP
• Wagi bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku
• Zagrożeń występujących w miejscu wykonywanej pracy
• Zasad postępowania w sytuacji zagrożenia, wypadku w miejscu pracy
• Zapobiegania sytuacjom stwarzającym zagrożenie w miejscu pracy
• Zasad czystości i higieny na stanowisku pracy- ich wpływ na bezpieczeństwo
• Zasad ochrony przeciwpożarowej
• Udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej

Nabycie umiejętności z zakresu:

• Zabezpieczenia miejsca zdarzenia w sytuacji zagrożenia, wypadku
• Użycie dostępnych urządzeń w razie zagrożenia (gaśnica, apteczka itp.)
• Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu
• Organizacja pomocy (jednostki specjalistyczne)

• Wykład
• Prezentacja sprzętu ratowniczego
• Prezentacja procesu resuscytacji
• Ćwiczenia

• Omówienie zagadnień prawnych
• Omówienie potencjalnych zagrożeń na stanowisku pracy
• Omówienie zasad czystości i higieny na stanowisku pracy
• Prezentacja dostępnych urządzeń (gaśnica, apteczka itp.)
• Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
• Ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

150 zł netto / osoba

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie